biogroentenshine.nl

100 % natuurlijke GROENTEN

BLOG

28 januari 2021

Al het pootgoed voor 2021 is besteld.

Het wachten is nu op wat beter weer zodat de grond gefreesd kan worden. Zodra dit gedaan is gaan we de tuinbonen, capucijners en de peultjes poten.

woensdag17 februari 2021

Vandaag weer voor het eerst weer een hele middag in de tuin bezig geweest.

We zijn begonnen met een overlegje met Gerrald Nieboer van Shine+ de initiatiefnemer van de biogroententuin in het jaar 2014. 

Bij het controleren van de meerjarige groenten viel ons op dat de groenen asperges al hun kopje reeds boven de grond uit komen dus dat zal de eerste oogst worden voor het jaar 2021.

 Alle oude groenten is verwijdert en deze was mooi afgestorven dus die zijn allemaal gemaaid zodat deze de komende week in de grond wordt verwerkt zodra we de grond gaan frezen. De tuinplanning voor het komende seizoen is reeds gemaakt zodat we weten waar we wat gaan poten en zaaien.  De drie verschillende soorten tuinbonen staan te trappelen om de grond in te gaan. De lange termijn weersberichten goed bekeken en zoals het er nu uitziet gaan ze de volgende week de grond in samen met de capucijners en de peultjes. Daarna zullen in de eerste week van april de 9 verschillende soorten aardappelen gepoot worden.

dinsdag 9 maart 2021

afgelopen periode veel werk verzet alle zaaibedden opnieuw gemarkeerd. Dit was noodzakelijk na een bewuste rust periode van de grond in de winter. Toen de zaaibedden weer het juiste formaat hadden de bedden allemaal gefreesd zodat er gezaaid kon worden. De eerste groenten soorten o.a. de tuinbonen, capucijners, doperwten en de peultjes zijn nu reeds gezaaid. Zie de onderstaande fotovideo.
woensdag 30 maart 2021

afgelopen week alle graspaden gemaaid. De aardappel pootbedden voor de eerste keer gefreesd zodat de volgende week de 9 soorten aardappelen gepoot kunnen worden na de tweede keer dat deze bedden gefreesd zijn. De gezaaide groenten in de eerste week van maart begint al lekker te groeien zie de fotovideo hieronder.donderdag 15 april 2021

de verdere voorbereidingen gedaan van de 9 aardappel bedden. Deze bedden voor de tweede maal gefreesd tot 30 cm diepte zodat de aardappelen in lekkere losse grond kunnen groeien. dus nu hopen op een goede opbrengst. zie de fotovideo hieronder.
vrijdag 16 april 2021

De 8 verschillende soorten aardappelen zijn gepoot. de 9e soort moet helaas nog even wachten want deze aardappel kan wat minder tegen te lage grondtemperatuur dus maar hopen op wat beter weers omstandigheden. zie de fotovideo hieronder.Donderdag 29 april 2021

De vroege aardappelsoorten die op 13 april zijn gepoot zonder voor te trekken zijn al zichtbaar.RODE EERSTELING


ANNABELLE